In cooperation with its member, the law office Tasić & Partners, the Belgian-Serbian Business Association organized a webinar for its members on “Digital Assets” and “Electronic Documents and E-Invoicing” on October 28.

Ivan Ćorović, a lawyer at the Tasić & Partners law firm, spoke on the topic of digital property. The goal was to inform the attendees with the forms of digital assets, security, tax and accounting treatment and risks from the point of view of legal entities.

The attendees had the opportunity to hear more on electronic documents and electronic invoicing from Ivana Đorđić, junior associate at the law firm Tasić & Partners. Ivana Đorđić introduced the participants to the concept, types and validity of electronic documents, their importance, reliability, storage, recording and protection. After that, she spoke further on the new Law on Electronic Invoicing and Electronic Invoicing as a novelty in the legal system and business operations of legal entities.

Održan vebinar „Digitalna privreda”, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Tasić&Partneri i kompanijom Unifiedpost

Belgijsko-srpska poslovna asocijacija je u saradnji sa članovima, advokatskom kancelarijom Tasić & Partneri i kompanijom Unifiedpost organizovala vebinar „Digitalna privreda”, 28. oktobra 2021. godine.

Prvu prezentaciju, na temu „Digitalna imovina”, održao je Ivan Ćorović, advokat u advokatskoj kancelariji Tasić&Partneri. Cilj je bilo upoznavanje prisutnih sa oblicima digitalne imovine, bezbednošću, poreskim i računovodstvenim tretmanom i rizicima iz ugla pravnih lica.

Na temu „Elektronski dokumenti i elektronsko fakturisanje” prisutni su imali prilike više da čuju od Ivane Đorđić, junior saradnika u advokatskoj kancelariji Tasić&Partneri. Ivana Đorđić je učesnike upoznala sa pojmom, vrstama i punovažnošću elektronskih dokumenta, njihovim značajem, pouzdanošću, čuvanjem, evindetiranjem i zaštitom. Nakon toga, govorila je o novom Zakonu o elektronskom fakturisanju i elektronskoj fakturi kao novini u pravnom sistemu i poslovanju pravnih subjekata.

Predstavnici kompanije Unifiedpost Solutions – Igor Stanišić, specijalista za implementacije i Nikola Živković, konsultant za implementacije, predstavili su prisutnima svoju kompaniju koja je deo Unifiedpost Grupe, pan-evropske kompanije sa sedištem u Belgiji, koja pomaže klijentima da strukturiraju složene finansijske ekosisteme isporučujući intiutivna, pametna, digitalna rešenja. U okviru prezentacije na temu „Praktični značaj i upotreba e-faktura – uticaj zakona na IT rešenja i primena u praksi” učesnike su upoznali sa portfoliom proizvoda Unifiedpost Solutions, namenjenih upravljanju izlaznim i ulaznim fakturama, kao i sa Sistemom elektronskih faktura (SEF), njegovim  osnovnim funkcionalnostima i koracima za uspešnu primenu novog sistema.