Potpisan JPP Ugovor sa regionalnim centrom Halovo

Predstavnici grada Zaječara potpisali su 23. oktobra ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa predstavnicima konzorcijuma koji čine renomirana advokatska kancelarija Tasić&Partneri (T&P) iz Beograda, konsultantsko preduzeće TTI group doo Beograd, specijalizovano za sve aspekte komunalnih delatnosti i kompanija za finansijsko savetovanje WTS Porezi i Finansije doo, deo svetski priznate WTS Global mreže konsultantskih firmi. Predmet ugovora su konsultantske usluge u procesu odabira privatnog partnera-operatera budućeg Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Halovo“. Konzorcijum čine eksperti za komunalna, pravna i finansijska pitanja i predvođeni su advokatskom kancelarijom T&P, na čelu sa Dr Marijom Tasić, koja je do sada uradila više uspešnih predloga JPP projekata u Srbiji i regionu. Ekspert za komunalna pitanja konzorcijuma, gospodin Lazar Krnjeta, predstavnik Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća „Komdel“ iz Beograda učestvovao je u velikom broju ekoloških projekata u zemlji i inostranstvu, među kojima je i JPP projekat za izgradnju skladišta za obavezne rezerve nafte u Republici Srbiji, kao i brojni projekti iz oblasti upravljanja otpadom: Ekonomska i finansijska analiza za grad Smederevo i Požarevac “Studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanice za sakupljanje komunalnog otpada – linije razdvajanja otpada za reciklažu i linija za kompostiranje biorazgradivog otpada”. Pored učešća u brojnim projektima, gospodin Krnjeta je i autor većeg broja studija i elaborata iz oblasti komunalnih delatnosti. Na mestu finansijskog eksperta konzorcijuma nalazi se Bojan Radojičić, direktor WTS Porezi i finansije doo, koja je prisustvom u WTS Global u poziciji da pruži uslugu visokog kvaliteta u sinergiji sa međunarodnim iskustvom, što predstavlja dodatni kvalitet u projektu. Potpisivanjem ovog ugovora, koji je od izuzetnog značaja za ceo region istočne Srbije, ulazi se u završnu fazu projekta u kome će se na međunarodnom tenderu odabrati privatni operater koji će upravljati Regionalnim centrom i u kome će učestvovati sedam lokalnih samouprava.

T&P signed JPP Agreement with the Regional Waste Center Halovo

Representatives of the city of Zajecar signed a public-private partnership agreement on October 23rd with representatives of the consortium which consists of the renowned Law firm Tasić & Partners (T & P) from Belgrade, Company for consulting TTI group doo Beograd, specialized in all aspects of utility activities and financial advisory company WTS Taxes and Finance doo, part of the globally recognized WTS Global network. The subject of the Agreement are consulting services in the process of selecting a private partner-operator of the future Regional Waste Management Center “Halovo”. The consortium is made of experts for communal, legal and financial issues and is led by Law office T&P and its managing partner Dr Marija Tasic. They have already made more successful proposals for PPP projects in Serbia and the region. The expert on municipal issues of the consortium, Mr. Lazar Krnjeta, representative of the Business Association of Communal companies “Komdel” from Belgrade participated in a number of ecological projects in the country and abroad and in a numerous projects in the field of waste management. In addition to participating in numerous projects, Mr. Krnjeta is also the author of a number of studies and studies in the field of public utilities. Financial expert of the consortium is Mr. Bojan Radojičić, director of WTS Taxes and Finance doo, which is present at WTS Global in the position of providing high quality service in synergy with international experience, which represents additional quality in the project. Signing of this Agreement, which is of great importance for the whole region of eastern Serbia, represents the final phase of the project for selecting the private operator for constructing and managing the Regional Center at an international tender.